Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

cit

  1. Người dân thành thị.
  2. (Từ lóng) Thường dân, người thường (trái với quân đội).

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi