chuyển nhượng

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiə̰n˧˩˧ ɲɨə̰ʔŋ˨˩ʨwiəŋ˧˩˨ ɲɨə̰ŋ˨˨ʨwiəŋ˨˩˦ ɲɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwiən˧˩ ɲɨəŋ˨˨ʨwiən˧˩ ɲɨə̰ŋ˨˨ʨwiə̰ʔn˧˩ ɲɨə̰ŋ˨˨

Động từSửa đổi

chuyển nhượng

  1. Xem nhường lại