Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ chapel--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

chapelo

  1. , nón.