Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵ˧˩˧ ɗḭ̈ʔŋ˨˩ʨu˧˩˨ ɗḭ̈n˨˨ʨu˨˩˦ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˩ ɗïŋ˨˨ʨu˧˩ ɗḭ̈ŋ˨˨ʨṵʔ˧˩ ɗḭ̈ŋ˨˨

Tính từSửa đổi

chủ định

  1. Có mục đích và lý do để làm gì đó.
    Tôi có chủ định giúp người khác.


DịchSửa đổi