Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

casos số nhiều

  1. Xem caso.

Đồng nghĩaSửa đổi

vụ

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh casus.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
cas cass

casos số nhiều

  1. Xem caso.

Xem thêmSửa đổi