Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ka.pi.ta.lizm/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
capitalisme
/ka.pi.ta.lizm/
capitalisme
/ka.pi.ta.lizm/

capitalisme /ka.pi.ta.lizm/

  1. Chủ nghĩa tư bản.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa