Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɨ̰ə˧˩˧ ha̤ːŋ˨˩kɨə˧˩˨ haːŋ˧˧kɨə˨˩˦ haːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɨə˧˩ haːŋ˧˧kɨ̰ʔə˧˩ haːŋ˧˧

Danh từ

sửa

cửa hàng

  1. Nơi bán hàng.
    Cửa hàng buôn bán cho may (Truyện Kiều)
    Cửa hàng mậu dịch.

Từ dẫn xuất

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa