Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ fɛp˧˥ tʰwə̰ʔt˨˩kɔ̰˩˧ fɛ̰p˩˧ tʰwə̰k˨˨˧˥ fɛp˧˥ tʰwək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ fɛp˩˩ tʰwət˨˨˩˩ fɛp˩˩ tʰwə̰t˨˨kɔ̰˩˧ fɛ̰p˩˧ tʰwə̰t˨˨

Từ nguyên

sửa

Gọi tắt của có phép thuật.

Tính từ

sửa

có phép

  1. Xem có phép thuật