Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ butr--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

butro

  1. .