Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

braces

  1. Động từ brace chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

braces

  1. (Tech) Dấu ngoặc ôm.

Tham khảoSửa đổi