Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

bonce

  1. Hòn bi to.

Tham khảoSửa đổi