Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ blank--a (tính từ)

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

blanka

  1. Bạch.
    Blanka Domo

Trái nghĩaSửa đổi