Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˌbɑɪ.ə.ˈlɑː.dʒɪk/

Tính từSửa đổi

biologic /ˌbɑɪ.ə.ˈlɑː.dʒɪk/

  1. (Thuộc) Sinh vật học.
    biologic warfare — chiến tranh vi trùng

Tham khảoSửa đổi