Tiếng Anh cổSửa đổi

Danh từSửa đổi

bio

  1. Sinh vật học.
  2. Sinh thái học.