Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

binominal & danh từ

  1. (Toán học) Nhị thức.
    binominal coefficient — hệ số nhị thức

Tính từSửa đổi

binominal

  1. Hai tên, tên kép.
    binominal system — (sinh vật học) hệ thống phân loại tên kép (theo tên giống và tên loài)

Tham khảoSửa đổi