Tiếng AnhSửa đổi


Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈbɛɫt/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

belt /ˈbɛɫt/

 1. Dây lưng, thắt lưng.
 2. Dây đai (đeo gươm... ).
 3. Dây curoa.
 4. Vành đai.

Thành ngữSửa đổi

 • to hit below the belt: Xem Hit.
 • to tighten one's belt: Xem Tighten.

Ngoại động từSửa đổi

belt ngoại động từ /ˈbɛɫt/

 1. Đeo thắt lưng; buộc chặt bằng dây lưng.
 2. Quật bằng dây lưng.
 3. Đeo vào dây đai (gươm... ).
 4. Đánh dấu (cừu... ) bằng đai màu.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi