Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc belgisk
gt belgisk
Số nhiều belgiske
Cấp so sánh
cao

belgisk

  1. Thuộc về Bỉ.

Tham khảoSửa đổi