Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

bate /ˈbeɪt/

 1. Bớt, giảm bớt, trừ bớt.
  his energy has not bated — nghị lực của anh ta không hề giảm bớt
  to bate one's curiosity — bớt tò mò
  not to bate a jot of a sentence — không bớt một cái chấm trong câu

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

bate /ˈbeɪt/

 1. Nước ngâm mềm da (trong khi thuộc da).

Ngoại động từSửa đổi

bate ngoại động từ /ˈbeɪt/

 1. Ngâm mềm (da).

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

bate /ˈbeɪt/

 1. (Từ lóng) Cơn giận.
  to go into a bate — nổi giận

Tham khảoSửa đổi