Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

bargeboard

  1. Một tấm ván được gắn chặt vào các đầu hồi của mái nhà để bảo vệgiấu các loại gỗ khác.