Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaʔaŋ˧˥ɓaŋ˧˩˨ɓaŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓa̰ŋ˩˧ɓaŋ˧˩ɓa̰ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

bẵng

  1. Vắng bặt, im bặt trong thời gian khá lâu.
    Bẵng tin.
  2. Quên hẳn, hoàn toàn không nghĩ tới trong một thời gian dài.
    Quên bẵng.
    Bỏ bẵng.

Tham khảo sửa