Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiw˧˥ɓḭw˩˧ɓiw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiw˩˩ɓḭw˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bíu

  1. Bám vào bằng cách nắm chặt lấy.
    Bíu cành cây để khỏi ngã.

Dịch sửa

Tham khảo sửa