Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc avholdt
gt avholdt
Số nhiều avholdte
Cấp so sánh
cao

avholdt

  1. Được kính trọng, kính nể.
    en avholdt kollega

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc avholdt
gt avholdt
Số nhiều avholdte
Cấp so sánh
cao

avholdt

  1. Được kính trọng, kính nể.
    en avholdt kollega

Tham khảoSửa đổi