Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

auxiliary language

  1. Xem quốc tế ngữ