Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ə.ˈtɑː.mɪk/

Tính từSửa đổi

atomic /ə.ˈtɑː.mɪk/

 1. (Thuộc) Nguyên tử.
  atomic scientist — nhà bác học nguyên tử
  atomic weight — trọng lượng nguyên tử
  atomic warface — chiến tranh nguyên tử
  atomic bomb — bom nguyên tử
  atomic theory — thuyết nguyên tử
  atomic number — số nguyên tử

Tham khảoSửa đổi