Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɑːrmd]

Tính từSửa đổi

armed /ˈɑːrmd/

  1. Vũ trang.
    armed forces — lực lượng vũ trang
    armed insurrection — cuộc khởi nghĩa vũ trang
    armed neutrality — trung lập vũ trang (chính sách của những nước còn đứng trung lập nhưng sẵn sàng tham chiến)

Tham khảoSửa đổi