Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

apartments số nhiều

  1. Dạng số nhiều của apartment.