Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đức amigo amigos
Giống cái amiga amigas

amigas gc số nhiều

  1. Dạng số nhiều của amiga.