Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈhɛd]

Phó từSửa đổi

ahead /ə.ˈhɛd/

 1. Trước, về phía trước, ở thẳng phía trước; nhanh về phía trước, lên trước.
  ahead of time — trước thời hạn
  obstacles ahead — vật chướng ngại ở phía trước
  go ahead! — đi lên!, tiến lên!, cứ tiếp tục đi!
  to look ahead — nhìn trước, lo xa

Tính từSửa đổi

ahead /ə.ˈhɛd/

 1. Hơn, vượt.
  to be (get) ahead of — hơn (ai), vượt (ai)

Thành ngữSửa đổi

 • to be ahead:
  1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (thông tục) ở thế lợi.

Tham khảoSửa đổi