Tiếng AnhSửa đổi

 
add

Cách phát âmSửa đổi

[ˈæd]

Động từSửa đổi

add /ˈæd/

  1. (Thường) + up, together) cộng.
  2. Thêm vào, làm tăng thêm.
    add some more hot water to your tea — cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh
    music added to our joy — âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta
  3. Nói thêm.
    he added that — anh ta nói thêm rằng
  4. (+ in) Kế vào, tính vào, gộp vào.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi