Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

aculeus

  1. (Sinh học) Gai, trâm đốt; ngòi đốt.

Tham khảoSửa đổi