Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈæb.sənt]

Tính từSửa đổi

absent /ˈæb.sənt/

 1. Vắng mặt, đi vắng, nghỉ.
 2. đãng.
  an absent air — vẻ lơ đãng
  to answer in an absent way — trả lời một cách lơ đãng

Động từSửa đổi

absent phãn thân /ˈæb.sənt/

 1. Vắng mặt, đi vắng, nghỉ.
  to absent oneself from school — nghỉ học
  to absent oneself from work — vắng mặt không đi làm

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực absent
/ap.sɑ̃/
absents
/ap.sɑ̃/
Giống cái absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/

absent /ap.sɑ̃/

 1. Vắng mặt.
  Il est absent de son bureau — ông ta không có mặt ở văn phòng
  Elle était absente à la réunion — cô ta không có mặt tại cuộc họp
 2. Thiếu.
  La gaieté est absente de cette maison — căn nhà này thiếu sự vui tươi
 3. Lơ đễnh, đãng trí.

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực absent
/ap.sɑ̃/
absents
/ap.sɑ̃/
Giống cái absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/

absent /ap.sɑ̃/

 1. Người vắng mặt.
  Dire du mal des absents — nói xấu những người vắng mặt
  Les absents ont toujours tort — người vắng mặt bao giờ cũng có lỗi (vì họ không có ở đó để biện bạch)
 2. (Luật) Người mất tích.

Tham khảoSửa đổi

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent