Wiktionary:Tin tức/2018/08

Đây là các sự kiện quan trọng xảy ra vào tháng 8 năm 2018 tại dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay tại cộng đồng Wiktionary nói chung.

Tháng 8 năm 2018Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018Sửa đổi

Tin tức Wiktionary tháng trướcSửa đổi