Wiktionary:Tin tức/2018/07

Đây là các sự kiện quan trọng xảy ra vào tháng 7 năm 2018 tại dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay tại cộng đồng Wiktionary nói chung.

Tháng 7 năm 2018Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018Sửa đổi

Thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018Sửa đổi

Tin tức Wiktionary tháng trướcSửa đổi