Trang này liệt kê các trang cá nhân của thành viên Wiktionary biết nói tiếng Pháp mà có các thẻ {{User fra}}, {{User fra-1}}, {{User fra-2}}, {{User fra-3}}, {{User fra-4}}, hoặc {{User fra-5}}.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

U