Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 工

Bộ thủ 工, là bộ thủ thứ 48, còn gọi là bộ công.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 工”

Thể loại này gồm trang sau.

𢀨