Thảo luận Thành viên:2405:4800:2C5E:B7C5:E87F:BF64:6244:B027

Chưa có thảo luận về trang này.

Tôi nghĩ cần phân biệt một chút giữa chữ Nômchữ Quốc ngữ thời kỳ đầu. Chữ Nôm là chữ viết dựa trên (một hoặc toàn phần) của Hán tự để ghi lại phát âm của người Việt. Còn những chữ blời, blăng là chữ Quốc ngữ thời đầu, dựa trên bảng mẫu tự Latinh, chứ không phải chữ Nôm đâu bạn. jan Win (thảo luận) 07:31, ngày 2 tháng 4 năm 2018 (UTC)

Nói luôn nếu bạn chưa biết, chửi rủa người khác trên Wiktionary không phải hành vi thông thường được khuyến khích đâu. Chính xác hơn, người vi phạm có thể bị cấm từ một ngày đến vô hạn, nếu bạn tiếp tục vi phạm, tôi buộc phải dùng biện pháp này. Thân ái. jan Win (thảo luận) 07:48, ngày 2 tháng 4 năm 2018 (UTC)


Đây là trang thảo luận của một người vô danh (chưa mở tài khoản hoặc không dùng tài khoản). Chúng ta chỉ có thể dùng địa chỉ IP để liên hệ. Nhiều thành viên có thể có chung địa chỉ này. Nhiều địa chỉ IP có thể thay đổi thường xuyên hoặc được dùng chung. Nếu bạn, một thành viên vô danh, nhận được tin nhắn không liên quan đến bạn, bạn có thể mở tài khoản để tránh nhầm lẫn này.
[Tra cứu RIR WHOIS để tìm cho thông tin về một địa chỉ IP: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và biển Caribe]