HiraganaSửa đổi

Hmm... tôi nghĩ nên giữ những mã ISO 15924 như {{-Latn-}}, {{-Cyrl-}}, {{-Hani-}}, và {{-Hira-}} để consistent hơn. Những mục từ chữ Hán đã khác hẳn với những mục từ kia; không nên cũng làm vậy cho các mục từ tiếng Nhật. Tôi nghĩ khi nào có ngôn ngữ được viết bằng hơn một hệ thống viết (như tiếng Quan Thoại, Nhật, Serbia, Kurd), nên sử dụng đề mục riêng để chứa những thông tin về cách viết, còn để dành những đề mục "Tiếng ..." để chứa thông tin về ngữ nghĩa, v.v. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:02, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)[]

Vâng, thực ra tôi chưa quen lắm. Tôi sẽ xem ISO và sửa lại. Nếu sau khi tôi sửa lại, bạn vẫn thấy cần sửa tiếp, để các mục từ tiếng Nhật không khác với các mực từ "kia", thì bạn nói cho tôi biết nhé. Hiện tại, tôi có một câu hỏi: xin bạn cho biết rõ hơn, các mục từ chữ Hán hiện nay khác các mục từ "kia" như nào? Cám ơn.203.160.1.52 06:17, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)[]
Wow, những thay đổi của bạn hay lắm. Cám ơn bạn đã đóng góp nhiều thời gian ở đây. Gợi ý, nếu bạn đăng ký ở đây, bạn sẽ được nhiều nâng cao hơn, và có thể tạo ra bot để thực hiện những thay đổi này dễ hơn lắm. Tôi mong là kiểu chia ra thông tin hệ thống viết thành đoạn riêng không bất tiện lắm. Nếu bạn muốn thay đổi gì để tiện hơn thì không sao đâu; chỉ có việc là lần sau, xin thảo luận về những thay đổi trước tiên, để không cần tốn nhiều sức làm và sửa lại những thay đổi này. Dù tôi là một quản lý ở đây, tôi không muốn "ra lệnh" gì về cấu trúc mục từ, tại vì chức quản lý thực sự chỉ là "quyền lau sàn" (chính là chống phá hoại). – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:24, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)[]
Cám ơn! Tôi đã mở tài khoản Thành viên:TTT và đang chạy thử bot! 203.160.1.52 15:57, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)[]

Ok, bạn có thể dùng một tài khoản để sửa đổi wiki bằng tay, còn một tài khoản để chạy bot. Xin cho tôi biết cái nào là cái nào để tôi phong cờ bot cho tài khoản bot. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 17:28, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)[]


Đây là trang thảo luận của một người vô danh (chưa mở tài khoản hoặc không dùng tài khoản). Chúng ta chỉ có thể dùng địa chỉ IP để liên hệ. Nhiều thành viên có thể có chung địa chỉ này. Nhiều địa chỉ IP có thể thay đổi thường xuyên hoặc được dùng chung. Nếu bạn, một thành viên vô danh, nhận được tin nhắn không liên quan đến bạn, bạn có thể mở tài khoản để tránh nhầm lẫn này.
[Tra cứu RIR WHOIS để tìm cho thông tin về một địa chỉ IP: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và biển Caribe]