Thảo luận:ủy thác

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

ủy thác là cái gì vậySửa đổi

chưa gặp bao giờ – 2001:EE0:481C:CF00:4968:D32F:B0AE:24D3 (thảo luận) 14:41, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Bạn có thể tra định nghĩa trong bài hoặc không thì tra Google được mà--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 00:35, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)
Quay lại trang “ủy thác”.