Tên đầy đủ của tôi là Lê Ngọc Minh, hiện đang học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cùng với việc học tiếng Anh, càng ngày tôi càng gắn bó với Wiktionary tiếng Việt hơn, tuy nhiên bạn cũng có thể tìm thấy tôi ở MediaWiki, Wikipedia, Wiktionary tiếng Anh, Thư viện khoa học...

Sổ taySửa đổi

định nghĩa vòngSửa đổi

  1. le - le le
  2. lề thói - nếp

nhận diện các kí hiệu của fvdpSửa đổi

Viết tắt Ý nghĩa
d danh từ
vchg văn chương
kng khẩu ngữ
đph địa phương
b nghĩa bóng
ph phó từ
l liên từ?