ví dụ:
  • đang tải…

Hình nền: Bộ chữ cái nam châm dán trên cửa tủ lạnh. (Phiên bản sửa đổi)