Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

South America (không đếm được)

  1. Nam Mỹ.

Từ liên hệSửa đổi