Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Malaysia

  1. Một nước Đông Nam Á, nằm giữa Thái Lan, SingaporeIndonesia.