Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Chữ tắt của HyperText Transfer Protocol.

Danh từ riêngSửa đổi

HTTP (không đếm được)

  1. (Máy tính) Giao thức Vận chuyển Siêu văn bản: một trong những giao thức chuẩn để vận chuyển thông tin trên World Wide Web.
    http://vi.wiktionary.org/