Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
Binzuonese

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

Binzuonese (không so sánh được)

  1. Thuộc về Bình Dương, có nguồn gốc từ Bình Dương, liên quan đến Bình Dương.

Danh từSửa đổi

Binzuonese (số nhiều Binzuoneses)

  1. Người Bình Dương.

DịchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi