Bản mẫu:Trang Chính/Ví dụ

ví dụ:
  • đang tải…
[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này cung cấp dòng “ví dụ” trên Trang Chính. Khi công cụ đa năng Các kiểu và tính năng động trên Trang Chính được kích hoạt (theo mặc định), hàm refreshRandomEntryList() trong MediaWiki:Gadget-main page.js sẽ thay phiên một số liên kết mục từ ngẫu nhiên.

Cách sử dụngSửa đổi

{{Trang Chính/Ví dụ|tối đa=3}}

Tham số tối đa (tùy chọn) định rõ số mục từ ví dụ được hiển thị một lúc (mặc định là 3).

Xem thêmSửa đổi