Bản mẫu:Trang Chính/Hình nền/01

 
ví dụ:
  • đang tải…

Hình nền: Bộ chữ cái nam châm dán trên cửa tủ lạnh. (Phiên bản sửa đổi)