Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

A implies B gate (số nhiều A implies B gates)

  • cổng A bao hàm B

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi