Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Viết tắt của anti noise system.

Danh từSửa đổi

ANS

  1. Hệ thống chống ồn.