Tiếng Triều TiênSửa đổi

 
Campuchia

Danh từ riêngSửa đổi

캄보디아 (cambodia)

  1. Campuchia
    cambodia saram
    người Campuchia