Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

사자 (saja)

  1. con sư tử